Radio 1: wordt fraude wel zo effectief bestreden als minister Van der Steur denkt?

Luistert u naar het 4.30  minuten interview van 16 oktober 2015 over fraudebestrijding met o.a. Bernard Welten en Els Prins op Radio 1.

Aanleiding  voor het interview was het voorstel van de fraudehelpdesk om een fraudeautoriteit in het leven te roepen, omdat er zoveel misgaat met de samenwerking bij het bestrijden van fraude. Een voorstel dat minister van der Steur van Veiligheid en Justitie onmiddellijk afwees omdat de ministeriële commissie fraudebestrijding de fraude effectief zou aanpakken. Luistert u naar de reactie hierop van Els Prins, beleidssecretaris  VNO-NCW Nederland en Bernard Welten, een van de initiatiefnemers van 1Overheid.