Biografie Burgerinitiatief 1Overheid, periode 2013-2015 als Pdf

Biografie BurgerInitiatief 1Overheid 2013-2015

 

In een 128 pagina’s tellende biografie van het Burgerinitiatief 1Overheid publiceren de initiatiefnemers hun analyse en aanbevelingen ter voorkoming van fraude (2015-2020) en hoe zij denken ‘Het bestaande beter te verbinden’. De kerngroep Initiatief 1Overheid (2013-2015) wordt gevormd door Christien Bronda, Heleen Bruining, Adri de Bruijn, Rienk Hoff, Bob Hoogenboom, Frits Kemp, Ulco van der Pol, Bernard Welten, Arre Zuurmond.

U kunt de biografie hier downloaden of door op de afbeelding van de cover van het boek hierboven te klikken.

Hieronder leest u het voorwoord van Ruud Bik , Plv. Korpschef Nationale Politie:

Sinds 2013 bestaat de Nationale Politie. Het hoofddoel is het leveren van een grotere bijdrage aan een veiliger Nederland. Dit willen we realiseren door betere politieprestaties te leveren, te functioneren als één korps en meer legitimiteit van en groter vertrouwen in de politie te verkrijgen. Dat alles is sneller opgeschreven dan gerealiseerd. Dit niet in de laatste plaats omdat tijdens ‘de verbouwing de verkoop’ gewoon doorgaat. Maar we liggen op koers. Die koers om het veiliger te maken is overigens niet voorbehouden aan de Nationale Politie alleen. Gelukkig voelen andere overheden en het bedrijfsleven ook de urgentie om daar in gezamenlijkheid aan te werken. Maar daar blijft het niet bij. Want ook burgers zien mogelijkheden en kloppen op de deur om haar gedachten ingevoerd te zien. Vroeger zouden we dat als ongemakkelijk en zelfs wellicht wat bedreigend hebben ervaren. Die tijd ligt achter ons: het is een kans. Een kans die we moeten grijpen.

Het opmerkelijke van het Burgerinitiatief 1Overheid is dat zij er niet op gericht is om de politie en het Openbaar Ministerie meer te laten handhaven, maar dat zij signaleren dat we het als Overheid voor kwaadwillenden soms wel heel makkelijk maken om te frauderen en dat je daar wat aan zou moeten doen. Niet alleen door samen te werken, maar vooral bloot te leggen waar de overheid zich kwetsbaar maakt, bijna gelegenheid geeft.. En als je daar iets aan zou doen, criminaliteit minder kans krijgt. Daar kun je niet tegen zijn. In Nederland wordt er vermoedelijk voor meer dan 10 miljard euro gefraudeerd. Dat gaat ergens over. Het is dus de moeite waard om eens zorgvuldig te kijken op welke wijze het burgerinitiatief 1overheid dat bedrag wilt terugdringen. Het vergde van hen moed en doorzettingsvermogen om zover te komen. De kracht van het idee moet nu zijn werk gaan doen. Ik draag het oprecht een warm hart toe. Ruud Bik Plv. Korpschef Nationale Politie