Burgemeester van Amsterdam en raadsleden: ‘Initiatief1Overheid, te mooi om waar te zijn’.

Raadscommissie 1Overheid

 

Op 13 november 2014, is de Raadscommissie Algemene Zaken (Amsterdam) bijeen geweest waarbij Frits Kemp voor Initiatief1Overheid heeft ingesproken. De gemeente, bij monde van burgemeester Van der Laan, en de raadsleden vonden het het initiatief1Overheid ter voorkoming van fraude  ‘te mooi om waar te zijn’.  Burgemeester Van der Laan committeerde zich al eerder aan Initiatief1Overheid.