De Nachtwacht

Van Nachtwacht tot Initiatief 1 overheid

Van Nachtwacht tot Initiatief 1 overheid

Voor de achtergrond van onze homepage is bewust gekozen voor de Nachtwacht. Dit beroemdste schilderij van Rembrandt is een groepsportret uit 1638 van Amsterdamse schutters. De officiële naam van het schilderij is: “De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren”.
Al in de zestiende-eeuw organiseerden vrijwilligers zich in burgerwachten,  zogenoemde schutterscompagnieën, om in tijden van oorlog of oproer ook werkelijk in actie te komen om de veiligheid van de stad te waarborgen.  Weerbare mannen die  klaar stonden om de stad te verdedigen als de nood aan de man was.

Het DNA van Nederland

Samenwerken tussen burgers en overheid, op verschillende terreinen, behoort tot het DNA van Nederland en kent een eeuwenoude traditie. Samenwerken in waterschappen bijvoorbeeld, heeft het Nederlandse landschap gevormd zoals wij het nu kennen.

Bijna vierhonderd jaar later laten burgers die zich bezorgd maken over fraude in Nederland, en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de samenleving, zich inspireren door vroegere burgerinitiatieven. Deze initiatiefgroep van burgers pleit voor een preventieve aanpak van fraude in Nederland. De initiatiefgroep wil op hun beurt overheidsorganisaties inspireren om beter samen te werken. Daartoe zijn enkele aansprekende, resultaatgerichte projecten voor de preventie en aanpak van fraude gestart.

De burgerwacht van nu

Het burgerinitiatief bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers, met een gevarieerde expertise uit onder meer de wetenschap, politie, advocatuur en overheid.  Zij noemen zich Initiatief 1 Overheid.
Op de homepage staan de initiatiefnemers oog in oog met hun zeventiende-eeuwse voorgangers, door Rembrandt in De Nachtwacht geportretteerd. Ook zij zijn gereed om uit te marcheren!

Met dank aan het Rijksmuseum Amsterdam voor het beschikbaar stellen van de afbeelding van De Nachtwacht.