Fraude, een groot probleem

Initiatief 1 overheid : fraude aanpak

FRAUDE: EEN GROOT PROBLEEM

Fraude is een groot probleem. Het fenomeen “fraude” trekt grote maatschappelijke aandacht. Het tijdschrift Elsevier wijdde de laatste jaren 2.420 artikelen aan fraude. Het televisieprogramma Zembla besteedde in 10 jaar tijd 23 documentaires aan fraude. De Rijksoverheid publiceerde 4.750 artikelen over fraude in de afgelopen 5 jaar. Inde periode 2010-2013 zijn er in de Tweede Kamer 603 Kamervragen over fraude gesteld.Fraude kost de samenleving naar schatting jaarlijks minstens 11 miljard euro. Belangrijke componenten van dit fraudebedrag kunt u in de volgende Pdf lezen.

>> Klik hier voor Pdf