Fraudemeldpunten

Identiteitsfraude melden
Als u ontdekt of vermoedt dat uw persoonsgegevens worden misbruikt, adviseert het CMI u:

1. Maatregelen te nemen waardoor de fraude wordt bemoeilijkt of stopt. Denk aan het tijdelijk blokkeren van uw bankpasjes of creditcards als er onterecht geld van uw rekening is afgeschreven. Het CMI adviseert u ook andere banken of kredietinstellingen te waarschuwen. Vervang ook wachtwoorden, DigiD en pincodes.
2. Bewijzen te verzamelen van de vermoedelijke fraude
Denk aan kopieën van bankafschriften, aanvragen van abonnementen en brieven van incassobureaus.
3. Aangifte te doen bij de politie
Bij het vermoeden van een strafbaar feit kan aangifte worden gedaan. Iedereen kan aangifte doen. Daarvoor hoeft u dus geen slachtoffer te zijn. Als u aangifte gaat doen, neem dan zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Voorbeelden zijn: brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat u ergens anders was, enzovoort. Vertel uw verhaal bij de politie aan de hand van gebeurtenissen en feiten. Soms heeft de politie nog moeite met het verschijnsel identiteitsfraude. Dat komt omdat identiteitsfraude niet in het Wetboek van Strafrecht staat. Wijs de politie op deze website. Er is ook een brochure (in pdf-formaat) voor de politie die kan worden gedownload.
4. Identiteitsfraude te melden
Als u er met de betrokken instanties (schuldeisers, bedrijven, politie of andere) niet uitkomt, meld dit dan bij het CMI. U kunt het meldingsformulier online invullen op Overheid.nl of als pdf downloaden van Overheid.nl.
5. Alert te blijven. Blijf alert, ook nadat u uw melding hebt verstuurd. Als er opnieuw fraude wordt gepleegd, adviseert het CMI u om opnieuw aangifte te doen.
6. Incassobureaus of deurwaarders te informeren
Informeer incassobureaus of deurwaarders over het feit dat u aangifte hebt gedaan van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van uw aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.

Meld misdaad anoniem
www.meldmisdaadanoniem.nl
Stichting M. draagt bij aan een veilige, betrouwbare en menswaardige samenleving. Zij doet dit met actieve steun van burgers, bedrijfsleven en overheid. Hierdoor neemt de maatschappelijke, sociale en economische schade door misdaad af. Stichting M. doet een appel op burgers om bij te dragen aan:
•het tegenhouden van criminaliteit
•het voorkomen van misdrijven
•het beperken van de schadelast door misdrijven

Fraude Meldpunt
www.fraudemeldpunt.nl
Steunpunt Acquisitiefraude is het landelijk meldpunt voor acquisitie(advertentie)fraude. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid voelt door bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota’s, kan dit bij ons melden.

Fraudehelpdesk
De Fraudehelpdesk wil zo veel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. Dat doen wij door burgers en bedrijven te behoeden voor oplichtingspraktijken en gedupeerden van fraude te verwijzen naar instanties om hen verder te helpen. Ons doel is burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen fraude. Dat gebeurt door mensen bewust te maken van de risico’s op fraude, onder meer met onze informatiefolder Fraudehelpdesk.

ACFE
ACFE – The Netherlands Chapter. De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) is wereldwijd de grootste antifraude organisatie en aanbieder van trainingen en cursussen op het gebied van fraude preventie, opsporing en onderzoek. Mondiaal heeft de organisatie bijna 70.000 leden waarvan in Nederland inmiddels 213 personen vertegenwoordigd zijn in “The Netherlands Chapter”. Ons ledenbestand belichaamt 75 verschillende organisaties in zowel de publieke als private sector. De Nederlandse afdeling heeft als doel om kennis van fraude en fraudeonderzoek te bundelen, te ontwikkelen en te verspreiden. Dit doen wij op dit moment door tweemaandelijkse ledenbijeenkomsten met interessante gastsprekers en netwerkmogelijkheden

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst
www.belastingdienst.nl

Finec
www.international.finec.ru/en/

Riec
www.riec.nl

Veiligheidshuizen
www.veiligheidshuizen.nl

Verbond van verzekeraars
www.verzekeraars.nl

Nederlandse vereniging van banken
www.nvb.nl

Forensic control
www.forensiccontrol.com

Justis
www.justis.nl