Nationale Fraude Autoriteit: Tweede kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) stelt initiatiefnota op

SHaron Gesthuizen

Het Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) heeft een Initiatiefnota opgesteld om te komen tot een Nationale Fraude Autoriteit. Naar verwachting wordt de nota op 11 september 2014, 14.00 uur in de TK commissie Veiligheid en Justitie behandeld. Lees hier de initiatiefnota.

Fraude is een hardnekkig verschijnsel dat bovendien voorkomt in alle sectoren en alle lagen van de samenleving. In de zorg, de bouw, het onderwijs, de sociale zekerheid, onder verzekerden en zelfs bij accountantskantoren. En ook de overheid zelf heeft niet altijd schone handen, zo bleek in het verleden bij bijvoorbeeld de Bouwfraude. Om welke (schade)bedragen het gaat bij fraude is tot op heden niet vast te stellen. Maar dat het om vele miljarden gaat, is zeker.1 Een groot en urgent maatschappelijk probleem dat dan ook alle aandacht verdient. Wanneer de overheid gedupeerd wordt, omdat er sprake is van misbruik van gemeenschapsgeld, dan spreken we van verticale fraude. Bij fraude tussen burgers en bedrijven onderling (zoals identiteitsfraude, acquisitiefraude, faillissementsfraude) spreken we van horizontale fraude. Fraude kan op diverse manieren worden aangepakt. Het belang van preventieve maatregelen is natuurlijk groot: zo wordt er door het Steunpunt Acquisitiefraude bijvoorbeeld gewaarschuwd voor spookfacturen2 en worden burgers tegenwoordig gewezen op de noodzaak om op afgegeven kopieen van paspoorten altijd te schrijven waarvoor de kopie is afgegeven en het BSN-nummer door te strepen – ter voorkoming van identiteitsfraude. Wanneer burgers en bedrijven de dupe zijn van fraude, dan staat vaak de civielrechtelijke weg open om de schade te verhalen. Daarnaast zijn bestuursrechtelijke maatregelen van belang, zoals de BIBOB-toets en de (na)vorderingen van de belastingdienst. Het strafrecht kan ook in alle gevallen van fraude een rol spelen. Hoewel echter de capaciteit om financieel-economische criminaliteit aan te pakken bij de politie en het Openbaar Ministerie de laatste jaren is toegenomen, blijft het in de praktijk lastig om de aanpak van fraude prioriteit te geven in de opsporing en vervolging, waardoor de pakkans laag blijft.