Heleen Bruining

Heleen Bruining

Als burger verwonder ik mij zeer regelmatig over de manier waarop de overheid haar processen heeft georganiseerd. Het elke keer je gegevens moeten afgeven, zoals tot drie keer toe dezelfde notariële volmacht overhandigen aan het zelfde loket, in anderhalf jaar tijd. Het klakkeloos moeten volgen van procedures ‘omdat het nu eenmaal zo hoort’. Procedures die veelal gebaseerd zijn op achterdocht.

In 2012 leerde ik dat slecht willende burgers jaarlijks voor een bedrag van € 11 miljard frauderen en hoe simpel dit voorkomen kan worden. De overheid vindt de fraude blijkbaar geen probleem, maar realiseert tegelijk wel enorme bezuinigingen in de zorg. Dit terwijl de oplossing om te bezuinigen zonder goedwillende burgers te raken voor de hand en het oprapen liggen.’

Strategisch beleidsadviseur informatie, cluster staf Dienstverlening & Informatie gemeente Amsterdam. Voorheen o.a. programmamanager van diverse verbeter- en bezuinigingsprogramma’s. Lid van de gideonsbende ‘ Ambtenaren met mantelzorg’ gericht op het van binnenuit attenderen van de gemeente op de concrete effecten van regels en dienstverlening op hulpbehoevende Amsterdammers.