Mark Crooijmans

Toen ik werkzaam was bij de Belastingdienst en participeerde in de overheidsbrede Aanpak Adresfraude bewees zich dagelijks het nut om maatschappelijke problemen gezamenlijk te lijf te gaan. Het inzicht is nu eenmaal een stuk rijker als je vanuit diverse overheden naar zelfde vraagstukken (en individuen) kijkt. Er is ook een andere kant, namelijk de individuele opgaven van de verschillende overheidsinstellingen. De wijze waarop deze instellingen gefinancierd worden om die ‘eigen’ opgaaf te realiseren, bevorderen de samenwerking – die telkens zo zinvol blijkt – helaas maar in beperkte mate.

Om fraude aan te pakken, goede handhaving te kunnen organiseren, maar ook om de dienstverlening van de overheid echt vanuit de burger te kunnen faciliteren, is het noodzakelijk om als één overheid op te trekken. Soms gaat het om structuren en mechanismen, en vaak om mensen. Om die reden sluit ik me met enthousiasme aan bij het Initiatief 1Overheid.

Lid Gemeentelijk Managementteam Amsterdam, Stedelijk directeur voor Dienstverlening en Informatie. Voorheen oa. werkzaam bij de Belastingdienst als directeur IT en Centrale Administratie.