Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Portfolio_Wie we zijn_Christien Bronda

In de jaren 80 werkte ik bij een sociale dienst en zag dat er op grote schaal werd gefraudeerd met uitkeringen. Het was destijds niet gemakkelijk om het gesprek daarover aan te gaan. Dat is gelukkig beter geworden en handhaving is nu een normaal onderdeel van dienstverlening door de overheid. Goedwillende burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat uitkeringen rechtmatig worden verstrekt. Toch vindt misbruik nog steeds plaats. Ik durf te zeggen dat met 10% van de verstrekte uitkeringen nog wel iets mis is. In meer of mindere mate.
Mensen gebruiken de mogelijkheden die de overheid nog biedt om te frauderen. Die mogelijkheden ontstaan omdat overheden niet met elkaar communiceren en we bestanden nog steeds onvoldoende delen. We gedragen ons niet naar de burger toe als 1 overheid.

Ik vind het onbegrijpelijk dat we niet beter samenwerken om een grotere rechtmatigheid te verkrijgen. Er is geen gezamenlijk belang; slechtwillende burgers grijpen daarmee hun kans. Door ons initiatief 1 overheid hoop ik te bereiken dat wij als overheden verder, intensiever en logischer met elkaar gaan samenwerken. Om naleving te bevorderen en fraude te voorkomen.

Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Background: Strafrecht, bestuursrecht, management
Experience: Gemeente Groningen, Informatie Beheer Groep, Gemeente Zwolle, Gemeente Amsterdam. Vice voorzitter Divosa, voorzitter commissie Handhaving Gemeenten, lid Landelijke Stuurgroep Interventieteams

Download hier de PDF : Wie zijn wij?
Download hier de PDF: Wat doen wij?
Download hier de PDF: Wat is ons doel?

Twitter: @ChrisBronda, @burger1overheid
Contact: info@initiatief1overheid.nl