Rienk Hoff, directeur Handhaving en Toezicht Amsterdam.

Portfolio _Wie we zijn_Rienk Hoff2

Ik ben één van de initiatiefnemers van het Initiatief1Overheid, omdat ik uit ervaring weet dat de overheid veel efficiënter en effectiever kan opereren. Voorwaarde is dat we de gebruikelijke rituelen : “wie zal dat betalen”, daar ga ik over en niet jij”, “volgens mij valt het probleem wel mee”, etc. achter ons laten.
Dit werd vooral duidelijk tijdens de aanpak van de Bijlmerramp in 1992, waar ik onder anderen samen met Bernard Welten bij betrokken was. Alle remmen van de verkokering vielen toen weg en de focus was uitsluitend gericht op oplossen.

Slim en verantwoord gebruik maken van overheidsinformatie kan problemen voorkomen, zoals in het geval van fraude. De gangbare aanpak daarvan binnen de overheid is repressief/achteraf opsporen. Er is (te) veel fraude. Door die ongemoeid te laten wordt in mijn ogen de rechtstaat ondermijnd, omdat fraude de basis daarvan, namelijk “solidariteit”, ondergraaft.

Adviseur openbare orde, directeur algemeen bestuur gemeente Amsterdam (ambtelijk leiding geven aan de portefeuille van de burgemeester), directeur dienst basisinformatie (verantwoordelijk voor invoering basisregistraties)

Additional info: “Ambassadeur” invoering stelsel basisregistraties (samen met Arre Zuurmond)

Download hier de PDF : Wie zijn wij?
Download hier de PDF: Wat doen wij?
Download hier de PDF: Wat is ons doel?

Twitter: @Hoff1overheid en @burger1overheid
Contact: info@initiatief1overheid.nl