Ulco van der Pol, gepromoveerd strafrechtjurist

Portfolio_Wie we zijn_Ulco van der Pol

Met name als toezichthouder privacybescherming heb ik telkens weer ervaren dat uitwisseling van informatie en samenwerking vaak onterecht stuit op het argument dat de privacy hieraan in de weg staat.  Dit geldt met name in de (semi)publieke sector.  Overheidsinstellingen moeten informatie-uitwisseling  die noodzakelijk is om fraude te voorkomen en op te sporen , durven te entameren. De privacywetgeving biedt hiervoor meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wel is openheid over deze processen en bescherming van de burger die door verkeerde informatie of profilering in de knel komt essentieel.

Gepensioneerd;  Universitair docent, rechter, raadsadviseur wetgeving justitie, toezichthouder privacybescherming (CBP) en Gemeentelijk Ombudsman te Amsterdam.
Lid Commissie Persoonsgegevens Amsterdam,
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof den Haag

Download hier de PDF : Wie zijn wij?
Download hier de PDF: Wat doen wij?
Download hier de PDF: Wat is ons doel?

Linkedin
Twitter:@burger1overheid
Contact: info@initiatief1overheid.nl