Wat is blockchain? Bekijk hier het filmpje waarin de werking wordt uitglegd.

De blockchain is een gedecentraliseerd, openbaar grootboek dat je voor alle mogelijke transacties of ketens van bewijs (audittrail) kunt gebruiken. Het is op dit moment vooral bekend als de technologie achter Bitcoin. Kern is dat je direct zaken kunt doen zonder een zogeheten “trusted third party” zoals de notaris of bank. Je kunt echtheid en betrouwbaarheid namelijk borgen door de blockchain te gebruiken als zogeheten “single source of truth”. Zo is er een universiteit die zijn certificaten via de blockchain uitgeeft, experimenteren ING en ABNAMRO ermee in hun bedrijfsvoering en kijken gemeenten en Belastingdienst naar de mogelijkheden in het kader van toeslagen en uitkeringen waarbij je vooraf vastlegt waar het geld aan besteed mag worden. In dit filmpje wordt de werking uitgelegd. Bitcoin Property Video