Fraude voorkomen door het verbeteren van samenwerking tussen overheden.

Fraude, witwassen, cyber crime, belastingontduiking en andere vormen van ondermijning veroorzaken grote maatschappelijke schade. De overheid loopt daardoor vele miljarden euro’s mis. Het leidt tot milieuschade en ondermijnt de dienstverlening richting de burger. Dit is niet nodig. In een steeds complexer wordende samenleving is een betere samenwerking tussen overheidsdiensten noodzakelijk om fraude tegen te gaan en zo veel als mogelijk te voorkomen. Dit is waar 1Overheid zich voor inzet.

Bernard Welten: “Overheidsinstanties hebben te vaak de neiging door een rietje naar een schilderij te kijken: ze gaan voor het eigen domein, targets en doelstellingen. Ze vergeten daarmee het collectieve belang. De kunst is het rietje weg te halen en de bereidheid te hebben te delen wat nodig is om zo samen het gehele schilderij te kunnen zien.”