Wat wordt gezegd over en door 1Overheid in de media en daarbuiten.

‘Witwasaanpak bestaat te veel uit praten’

NRC Handelsblad – 10 februari 2021

Fraudespecialist en kerngroeplid van 1Overheid Bob Hoogenboom schetst in NRC interview een kritisch beeld van de aanpak van criminele geldstromen in de vastgoedwereld naar aanleiding van zijn recent verschenen rapport ‘Samen’. “Men is nu al ruim dertig jaar bezig en er is nauwelijks vooruitgang”.

> Lees het volledige artikel op nrc.nl

Rapport ‘Samen’: een onderzoek naar gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt.

Een belangrijke constatering in het pas verschenen boek van Bob Hoogenboom is dat poortwachters door de overheid onvoldoende serieus genomen worden om witwassen te voorkomen. De samenwerking tussen notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties tegen te gaan, laat nog veel te wensen over. In zijn rapport toont hij aan wat de krachten zijn die samenwerking in de weg liggen en de rol hierbij van de overheid die constant de handrem op dit soort processen heeft. ’Samen’ is een uitgave geschreven in opdracht van VNO-NCW/MKB, met medewerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Aanjaagteam Ondermijning en het Strategisch Beraad Ondermijning.

> Download en lees het boek ‘Samen’ (pdf – 4 mb)